Công ty CP Điện tử - Viễn thông Thành Biên
Thông tin liên hệ

Trung tâm Điện tử - Viễn thông Thành Biên
Số 18/2a, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
{vendor_phone}


Thông tin liên hệ: Mr. Nguyễn An Bằng
Điện thoại: 0169.255.3305
Fax: 
Email: dientu@ThanhBienGroup.com.vn

ThanhBienGroup.com.vn